Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Kohier van de verponding 1731 (wijk 3; 330 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731 (wijk 03)

03.145 Gravenstraat Heer van Papendrecht Onderwater


Wijk 03 Nummer 145
Huis Henegouwen Gravenstraat
Eigenaar: Heer van Papendrecht Onderwater
woonhuis & koetshuis
Getaxeerd op: ƒ 556
Oude aanslag: ƒ 78
Nieuwe aanslag: ƒ 46-7
Opmerkingen: Woonhuis (oude verponding f 45) getaxeerd op f 450, samen met koetshuis en stal (o.v. f 33.03.08, nu erbij getrokken); kelder verhuurd f 70 en nog een f 90, waarvan een derde af.

Bron: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).