Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Kohier van de verponding 1731 (wijk 3; 330 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731 (wijk 03)

03.219 Varkenmarkt Weduwe Stoop


Wijk 03 Nummer 219
Varkenmarkt
Eigenaar: Weduwe Stoop
koetshuis/achterhuis
Getaxeerd op: ƒ 122
Oude aanslag: ƒ 8-7
Nieuwe aanslag: ƒ 10-3
Opmerkingen: Oude verponding f 4.17.08 en nog f 3.10. Koetshuis getaxeerd op f 50. Verhuurt achterhuis uitkomend op de haven voor f 26 en drie kamers voor resp. f 16, f 16 en f 14.

Bron: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).