Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Kohier van de verponding 1731 (wijk 3; 330 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731 (wijk 03)

03.270 Nieuwe Haven Joan de Roo


Wijk 03 Nummer 270
Nieuwe Haven
Eigenaar: Joan de Roo
woonhuis/anker wijn
Getaxeerd op: ƒ 306
Oude aanslag: ƒ 15
Nieuwe aanslag: ƒ 25-10
Opmerkingen: Verhuurt woonhuis voor f 300, waarvan af f6 voor behangsels; een anker wijn, kennelijk daar opgeslagen getaxeerd op f 12.

Bron: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).