Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Kohier van de verponding 1731 (wijk 3; 330 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731 (wijk 03)

03.283 Nieuwe Haven Govert van Slingerlant ontvanger generaal


Wijk 03 Nummer 283
Nieuwe Haven
Eigenaar: Govert van Slingerlant ontvanger generaal
woonhuis & koetshuis
Getaxeerd op: ƒ 476
Oude aanslag: ƒ 27
Nieuwe aanslag: ƒ 39-13
Opmerkingen: Woonhuis en koetshuis verhuurd voor f 600, daarvan af f 24 voor behangsels. Het koetshuis aan de Hoge Nieuwstraat in het 1e kwartier (01228) is daar al aangeslagen voor f 100. \n\n\n\n\n\n\n\n

Bron: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).