Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Kohier van de verponding 1731 (wijk 3; 330 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731 (wijk 03)

03.286 Nieuwe Haven Adrian Brouers


Wijk 03 Nummer 286
Nieuwe Haven
Eigenaar: Adrian Brouers
woonhuis/kelders
Getaxeerd op: ƒ 438
Oude aanslag: ƒ 20
Nieuwe aanslag: ƒ 36-7
Opmerkingen: Woonhuis en kelders verhuurd en getaxeerd op resp. f 380 en f 70, geen aftrek voor kelder, wel f 12 af voor behangsels.

Bron: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).