Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Kohier van de verponding 1731 (wijk 3; 330 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731 (wijk 03)

03.302 Walevest Sander Backe


Wijk 03 Nummer 302
aan de andere zijde Walevest
Eigenaar: Sander Backe
Getaxeerd op: ƒ 14
Ongesplitst
Oude aanslag: ƒ 0
Nieuwe aanslag: ƒ 1-3
Opmerkingen: Verhuurt huisje voor 8 st. p.w. (f 20.16), daarvan af een derde. In oude verponding samen met 03301.

Bron: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).