Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Kohier van de verponding 1731 (wijk 7; 281 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731 (wijk 07)

07.116 Nieuwstraat Weduwe Tangien


Wijk 07 Nummer 116
Nieuwstraat
Eigenaar: Weduwe Tangien
Getaxeerd op: ƒ 67
Oude aanslag: ƒ 12
Nieuwe aanslag: ƒ 5-12
Opmerkingen: In oude verponding samen met 07117. Verhuurt benedenwoning voor f 45, voorkamer voor f 17 en de achterwoning voor 6 st.p.w. (f 15.12). Van dit laatste bedrag gaat een derde af.

Bron: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).