Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Kohier van de verponding 1731 (wijk 7; 281 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731 (wijk 07)

07.047 Nieuwstraat erven van mevr. Pifers


Wijk 07 Nummer 047
Nieuwstraat
Eigenaar: erven van mevr. Pifers
woonhuis & koetshuis
Getaxeerd op: ƒ 292
Oude aanslag: ƒ 21-15
Nieuwe aanslag: ƒ 24-7
Opmerkingen: Verhuren huis voor f 225, koetshuis voor f 75. Er gaat f 8 af voor behangsels. Bij oude verponding samen met 07048.

Bron: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).