Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Kohier van de verponding 1731 (wijk 7; 281 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731 (wijk 07)

07.050 Nieuwstraat Jan van den Burg


Wijk 07 Nummer 050
Nieuwstraat
Eigenaar: Jan van den Burg
woonhuis & stal
Getaxeerd op: ƒ 322
Oude aanslag: ƒ 12-10
Nieuwe aanslag: ƒ 26-17
Opmerkingen: Verhuurt huis voor f 287.10 en de stal voor f 30. Bovendien betaalt huurder f 12.10 verponding. Af voor behangsels f 8.

Bron: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).