Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Jacobus Hendricus Advocaat


Geboren: 20-12-1839 te Dordrecht
Wonende: -
Functie: boekhouder onder de firma Kuijl & van Gijn
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 19 Juli 1907) Bij dezen veroorloof ik mij, ter gelegenheid van den a.s. verjaardag van Hare Majesteit de Koningin, behalve de bereids aan de heer Commissaris der Koningin in deze provincie voorgedragen personen, alsnog voor eene koninklijke onderscheiding aan te bevelen den heer Jacobus Hendricus Advocaat, geboren 20 December 1839 te Dordrecht, sinds 28 September 1857 boekhouder in dienst van den heer S.M.H. van Gijn, houthandelaar onder de firma Kuijl & van Gijn. Deze persoon staat te goeder naam en faam bekend, terwijl zijn patroon zijne volledige instemming met de toekenning eener eventueele onderscheiding heeft te kennen gegeven, De Burgemeester van Dordrecht.
- ('s-Gravenhage 31 Juli 1907) Ik heb de eer U.H.E.G. te verzoeken mij wel te willen mededeelen, of naam en qualiteit van 
C. Ponsen, Hoofd der werklieden in de fabriek van P. Reus Nzn, handelende onder de firma N. Reus Pzn, in sponzen en zeemleer
A. Erkens, pakhuisknecht bij de firma G. van Hoogstraten en Zoon, en
H. Neerings, Verlakker b/d N.V. Dordrechtsche Metaalwarenfabriek voorheen Wed. J. Bekkers en Zoon
te Uwent aldus juist zijn  omschreven.
Tevens zoude ik op prijs stellen, om, indien een of meer dezer personen voor den 31sten Augustus a.s. mochten komen te overlijden, daarvan mededeeling te mogen ontvangen.
Dit verzoek geldt tevens den heer J.H. Advocaat, boekhouder bij de firma Kuijl en Van Gijn, te Uwent
De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3132 (over 1900-1919))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.