Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Gerrit Bax


Geboren: 30-1-1897 te Dubbeldam
Wonende: Noordendijk 109 (Dordrecht)
Functie: vormer bij de Koninklijke Firma Penn & Bauduin
Onderscheiding: eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in brons (K.B. 5-3-1953 no 5) Uitreiking: 25 maart 1953

Aanmerkingen:

 • (Koninklijke Firma Penn & Bauduin, Dordrecht 1 December 1952) Hierdoor delen wij U mede het zeer te zullen waarderen, indien nagenoemde personen, die volgend jaar jubileren, een koninklijke onderscheiding zou worden verleend, n.l. de Heeren:
  Gerrit Bax, geboren 30 Januari 1897. De heer Bax, van beroep vormer, zal 15 Februari 1953 40 jaar in onze dienst zijn. Zijn jaarloon bedraagt ca f 3800
  Willem Boerman, geboren 18 Juni 1897. De Heer Boerman, van beroep machine-tekenaar, zal op 25 Maart 1953 40 jaar in onze dienst zijn. Zijn jaarloon bedraagt ca. f 4700.
  Wij vernemen gaarne van U, of de betreffende onderscheidingen Uwentwege worden aangevraagd, dan wel of wij hiervoor zelf een verzoek aan Hare Majesteit moeten richten. In afwachting van Uw berichten, verblijven wij.

 • (Dordrecht 13 Januari 1953) Onder terugzending van het schrijven dd 1 December 1952 van de Koninklijke Firma PENN & BAUDUIN te Dordrecht, inzake een eventuele toekenning van een Koninklijke onderscheiding aan G. Bax en W. Boerman, mij om advies in handen gesteld bij Uw apostille no. 2338/Kabinet dd 2 December 1952, heb ik de eer UEdelAchtbare het volgende te berichten.
  Gerrit BAX, geboren te Dubbeldam 30.1.1897, wonende te Dordrecht, Noordendijk 109, staat sinds 1.1.1903 in het Bevolkingsregister dezer gemeente ingeschreven. Hij bezit de Nederlandse nationaliteit.
  Betrokkene heeft geen personeel onder zich en verdient een bruto jaarloon van f 3800. In de politieadministratie is op crimineel en politiek gebied niets ten nadele van hem bekend. Zijn naam komt evenmin voor in de administratie van de voormalige P.R.A. Bij informatie bleek, dat in in 1936 door de Rechtbank te Dordrecht werd veroordeeld tot f 10 boete subs 10 dagen hechtenis onvoorwaardelijk terzake het aan zijn schuld te wijten hebben, dat een ander zodanig letsel bekomt, waaruit tijdelijke verhindering zijner bezigheden ontstaat.
  Willem BOERMAN, geboren te Dordrecht 18.6.1897, wonende te Dordrecht, Jacob Catsstraat 61 staat sedert geboorte ingeschreven in het Bevolkingsregister dezer gemeente. Van 3.1.1924 tot 1.4.1925 verbleef hij te Zwijndrecht. Betrokkene bezit de Nederlandse nationaliteit. Hij heeft geen personeel onder zich en verdient een bruto jaarloon van f 4700. In de is op crimineel en politiek gebied niets ten nadele van hem bekend. Zijn naam komt evenmin voor in de administratie van de voormalige P.R.A. Bij informatie bleek, dat hij nimmer terzake misdrijf werd veroordeeld.
  Voor wat betreft hun antecedenten bestaat dezerzijds geen bezwaar tegen het verlenen van een Koninklijke onderscheiding. De Commissaris van Politie.

 • (6 maart 1953) Hiermede bericht ik U dat het Hare Majesteit de Koningin behaagd heeft bij Koninklijk besluit van 5 Maart No 5 toe te kennen de Ere-Medaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in brons aan:
  de Heeren G. Bax en W. Boerman, respectievelijk vormer en machine-tekenaar bij de Koninklijke Firma Penn en Bauduin te Dordrecht.
  Ik nodig U uit belanghebbenden hiermede, namens mij, in kennis te stellen en hun bijgaande medailles te overhandigen op 25 Maart a.s., op welke datum zij in een gezamenlijke personeelsbijeenkomst gehuldigd zullen worden. Een uittrekstel uit voormeld besluit zal hun worden toegezonden door de Kanselier der Nederlandse Orden. De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.


 • (bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht) 8A1960-2292 (over 1953))

  Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.