Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

C.C.A. Croin


Geboren: 24-8-1858
Wonende:
Functie: leraar H.B.S.
Onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Uitreiking: 31-8-1927

Aanmerkingen:
- Ten vervolge op mijn schrijven dd 15 April '24 no. 677 kabinet heb ik de eer als mij voor eene koninklijke onderscheiding, ter gelegenheid van de verjaardag der Koningin, om te dragen der Heer C.C.A. Croin, geb. 24 Augustus 1858, sedert 1 Sept 1886 leeraar in de Geschiedenis aan de H.B.S. alhier, den laatste tijd tevens plaatsvervangend directeur. De Heer Croin is niet alleen een man van groote bekwaamheid, maar ook zeer bemind bij zijne leerlingen, terwijl hij behoort tot de meest geachte ingezetenen. 
- (6 april 1927) Met het oog op de koninklijke onderscheidingen, te verleenen ter gelegenheid van den verjaardag van H.M. de Koningin op 31 augustus a.s. heb ik de eer de aandacht van Uwe Excellentie te vestigen op den Heer C.C.A. Croin geb, 24 Augustus 1886, leeraarin de Geschiedenis aan de gemeentelijke H.B.S. alhier geweest. Hij moest wegens het bereiken van den 65 jarigen leeftijd met 1 September 1924 aftreden. Voor zijn aftreden was hij meerdere jaren plaatsvervangend directeur terwijl hij na zijne pensioneering nog altijd eenige uren per week les is blijven geven.
De heer Croïn is altijd een der uitnemendste leeraren geweest. Niet alleen, dat hij in zijn vak doorkneed is en bijzondere gaven van les geven heeft, maar gij oefende ook grooten persoonlijken invloed op zijn leerlingen uit en droeg in niet geringe mate ook bij tot de vorming van hun karakter.
Waar zijn liefde voor het Oranjehuis zich steeds zeer sterk heeft geuit, ben ik overtuigd, dat eene toekenning van een ridderkruis der Oranje-Nassau-orde op 31 Augustus a.s. door hem op bijzonderen prijs zou worden gesteld.

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3133 (over 1920-1930))
(bron: Dordrechtsche Courant 30-8-1927)

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.