Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

J.L. van Dalen


Geboren: -
Wonende: -
Functie: archivaris
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- De heer J.L. van Dalen, gemeente-archivaris, is 11 junij a.s. 40 jaren, eerst als onderwijzer, daarna, 1 juni 1901, als archivaris in gemeentedienst. De heer Van Dalen heeft zijn medewerking verleend aan de volgende werken:
* Dordracum Illustratum Verzameling van kaarten, teekeningen, prenten en portretten betreffende de Stad Dordrecht, bijeengebracht, gerangschikt beschreven door  mr S. van Gijn (twee deelen);
* Geschiedenis der Polders Oud- en Nieuw Reijerwaard de wijze van bemaling der polders, benevens hunne bestuurders door W.H. van Bilderbeek, dijkgraaf van Oud- en Nieuw Reijerwaard;
- [afschrift 29 mei 1923] Op 11 juni e.k. is het 40 jaar geleden dat de heer J.L. van Dalen archivaris dezer gemeente, in de gemeentedienst trad. Tot 1 Juni 1901 was hij ...(?) bij het onderwijs te dezer stede. Daarna als gemeente archivaris. De heer van Dalen, op archiefgebied geheel autodidact neemt in den gemeentedienst een voraanstaande plaats in. Toegerust met eene ..ier(?) onuitputtelijke hoeveelheid positieve kennis omtrent de geschiedenis van Dordrecht, is hij altijd bereid met zijne kennis anderen van dienst te zijn. Hij was de ..(?) van wijlen mr. S. van Gijn bij die belangrijke verh: Dordracum Illustratum, eene verzameling van kaarten, teekeningen, prenten en portretten betreffende de stad Dordrecht, aan de tot standkoming van de Geschiedenis der Polders Oud en Nieuw Reijerwaard de wijze van bemaling der polders benevens hunne bestuurders door W.H. van Bilderbeek, dijkgraaf van Oud- en Nieuw Reijerwaard d..(?) hij zeer veel bij;

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3133 (over 1920-1930))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.