Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

H. van Dee


Geboren: -
Wonende: -
Functie: arbeider Gasmeterfabriek
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (dd 2-8-1924) Ten vervolge op mijn schrijven van 31 Juli jl No 141 Kab. moet ik U berichten, dat de raad van Ministers niet instemde met een voorstel tot het bevorderen van eene Koninklijke onderscheiding voor de arbeiders aan de gasmeterfabriek Dordrecht H. Brand, J. de Quartel en H. van Dee. In verband daarmede haast ik mij U te verzoeken aan mijn schrijven van 31 Juli jl No 141 Kabinet geen verder gevolg te geven. De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid.

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3133 (over 1920-1930))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.