Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Leendert Dekker


Geboren: 12-4-1876 te Zwijndrecht
Wonende: IJsselstraat 3 rood (Dordrecht)
Functie: ploegbaas bij de N.V. Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 28 Februari 1939) Naar aanleiding van bovenaangehaalde apostille en met terugzending van de daarbij gevoegde bijlagen, heb ik de eer Uwe Excellentie het volgende te berichten:
* Adrianus Nicola Gabriel Gressie, werkmeester, geboren te Breda, 15 April 1880, gewoond hebbende te Dordrecht, trad 24 April 1899 in dienst bij de N.V. Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken te Dordrecht en werd op 16 October 1911 afgeschreven naar Laeken. Hij stond alhier gunstig bekend
* Leendert Dekker, ploegbaas, geboren te Zwijndrecht 12 April 1876, wonende te Dordrecht aan de IJsselstraat 3 rood, staat gunstig bekend. Ter Griffie van de Arrondissements-Rechtbank te Dordrecht staan te zijnen name geen strafvonnissen ingeschreven. Hij trad op 10 April 1899 in dienst bij voornoemde N.V.
Genoemde personen zullen respectievelijk op 24 April en 10 April a.s. gedurende 40 achtereenvolgende jaren in dienst zijn bij de Naamlooze Vennootschap Lips'  Brandkasten- en Slotenfabrieken te Dordrecht.
Zij hebben zich, volgens verklaring van den Heer ir. J.P.M. Lips, lid van de Directie dier N.V., gedurende dien tijd doen kennen als flinke mannen, die door vlijt, betrouwbaarheid en plichtsbetrachting anderen tot voorbeeld geweest zijn.
De Directie van voornoemde N.V. zal het ten zeerste waardeeren, indien A.N.G. Gressie en L. Dekker voor een Koninklijke Onderscheiding in aanmerking zoudne kunnen komen, welke door hen op hoogen prijs zal worden gesteld.
Op grond hiervan meen ik Uwe Excellentie beleefd in overweging te mogen geven de inwilliging van het verzoek wel te willen bevorderen. De Burgemeester van Dordrecht.
- (Dordrecht 4 Maart 1939) Onder terugzending der bijlage van Uwe apostille No. 1409 Kabinet d.d. 3 dezer, heb ik de eer UEdelAchtbare het volgende mede te deelen:
LEENDERT DEKKER, geboren te Zwijndrecht, 12 April 1876, wonende te Dordrecht aan de IJsselstraat 3 rood is bij de Naamlooze Vennootschap Lips'  Brandkasten- en Slotenfabrieken ploegbaas en heeft als zoodanig vier à vijf man onder zich.
Indien de werkmeester bij genoemde N.V., A.N.G. GRESSIE niet in aanmerking kan komen voor de gevraagde Koninklijke Onderscheiding, aangezien hij den daarvoor vereischten leeftijd nog niet heeft bereikt, dan handhaaft de Directie van de N.V. Lips'  Brandkasten- en Slotenfabrieken toch haar verzoek ten gunste van L. DEKKER voornoemd.
Wat betreft de vraag, welke de vereischte leeftijd is om in aanmerking te kunnen komen voor een Koninklijke Onderscheiding is dezerzijds geinformeerd bij het kabinet van de Heer Commissaris der Koningin te 's Gravenhage, waarop het antwoord luidde, dat die vraag slechts beantwoord kon worden, wanneer die gesteld wordt door het Kabinet van den Heer Burgemeester. De Commissaris van Politie.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3143 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.