Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

dr. Henri George Derx


Geboren: 14-9-1894 te Soekaboemi (overl. 1953)
Wonende: Singel 236 (Dordrecht)
Functie: scheikundig ingenieur
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 19 Juni 1947) Onder tergzending van het schrijven van de Heer Commissaris der Koningin in deze provincie dd. 12 dezer, No 1088 G, met bijbehorende stukken, mij in handen gesteld bij Uw apostille dd. 14 dezer No 1866 Kabinet, heb ik de eer UEdelAchtbare het volgende te berichten;
Dr. Henri George DERX, scheidkundig ingenieur, geboren te Soekaboemi 14.9.1894, wonenden alhier Singel 236, werd op 27.2.1947 in het bevolkingsregister dezer gemeente ingeschreven, komende van Dubbeldam, in welke laatste gemeente hij op 29.6.1929 werd ingeschreven, komende van Delft. Op 8.11.1945 werd hij van Dubbeldam afgeschreven naar Ned.Indië vanwaar hij op 12.8.1946 naar die gemeente terugkeerde.
Te Dubbeldam stond de heer DERX op maatschappelijk gebied, mede in politiek opzicht, alleszins gunstig bekend, terwijl bij mijn administratie eveneens niets nadeligs omtrent hem in gebleken. In de kartotheek der P.R.A. komt zijn naam dus ook niet voor.
Blijkens bekomen inlichtingen is de heer DERX een bekwaam scheikundig ingenieur en een zeer gewaarderde kracht. Aangezien het vermoedelijk door de Hoofddirectie der N.V. Unilever ingediend request, welke directie niet in deze gemeente is gevestigd, niet bij de stukken is gevoegd, is mij niet bekend, welke bijzondere argumenten hebben geleid tot indiening van het verzoek voor het toekennen van een Koninklijke onderscheiding, zodat ik mij daaromtrent geen oordeel kan vormen.
Hoewel mij geen feiten of omstandigeheden bekend zijn, welke een bezwaar zouden kunnen vormen tegen het toekennen van vorengenoemde onderscheiding aan voornoemde persoon, moge ik opmerken, dat het feit, dat iemand 25 jaren geleden het doctoraat in de scheikunde behaalde, in het algemene genomen, naar mijn gevoelen niet voldoende grond oplevert voor het toekennen van ene koninklijke onderscheiding.
Gezien het groot aantal personen, dat in dne lande ongetwijfeld in dezelfde omstandigheid verkeert en derhalve indien overigens geen belemmerde factoren aanwezig zijn, op die grond eveneens voor een onderscheiding in aanmerking zou komen, zou de waarde, welke ongetwijfeld daar aan dient te worden gehecht, naar mijn mening belangrijk verminderen. De Commissaris van Politie. 
- (Dordrecht 3 Juli 1947) In antwoord op Uw apostille dd. 12 Juni 1947 no. 1088 G en onderterugzending van de bijlagen daarvan heb ik de eer UHoogedelgestrenge het volgende te berichten.
De Heer Dr. Henri Derx, scheikundig ingenieur, geboren te Soekaboemi 14-9-1894, wonende te Dordrecht, Singel 236, werd op 27.2.1947 in het bevolkingsregister dezer gemeente ingeschreven, komende van Dubbeldam, in welke laatste gemeente hij op 29.6.1929 werd ingeschreven, komende van Delft. Op 8.11.1945 werd hij van Dubbeldam afgeschreven naar Ned.Indië vanwaar hij op 12.8.1946 naar die gemeente terugkeerde.
Te Dubbeldam stond de heer DERX op maatschappelijk gebied, mede in politiek opzicht, alleszins gunstig bekend, terwijl bij mijn administratie eveneens niets nadeligs omtrent hem in gebleken. In de kartotheek der P.R.A. komt zijn naam dus ook niet voor.
Blijkens bekomen inlichtingen is de heer DERX een bekwaam scheikundig ingenieur en een zeer gewaarderde kracht. 
Aangezien het vermoedelijk door de Hoofddirectie der N.V. Unilever ingediend request, welke directie niet in mijn gemeente is gevestigd, niet bij de stukken is gevoegd, is mij niet bekend, welke bijzondere argumenten hebben geleid tot indiening van het verzoek voor het toekennen van een Koninklijke onderscheiding, zodat ik mij daaromtrent geen oordeel kan vormen.
Hoewel mij geen feiten of omstandigeheden bekend zijn, welke een bezwaar zouden kunnen vormen tegen het toekennen van vorengenoemde onderscheiding aan de Heer Derx, meen ik toch naar voren te moeten brengen, dat het feit, dat iemand 25 jaren geleden het doctoraat in de scheikunde behaalde, in het algemene genomen, naar mijn gevoelen niet voldoende grond oplevert voor het toekennen van ene koninklijke onderscheiding.
Gezien het groot aantal personen, dat in dne lande ongetwijfeld in dezelfde omstandigheid verkeert en derhalve - bij afwezigheid van belemmerde factoren -  eveneens voor een onderscheiding in aanmerking zou komen, zou de waarde, welke ongetwijfeld daaraan toch zeker meot worden gehecht, naar mijn mening belangrijk verminderen. De Burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker.

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1960-2286 (over 1947))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.