Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Willem Pieter Drost


Geboren: 7-7-1899 te Dordrecht
Wonende: Jacob van Heemskerkstraat 35 (Dordrecht)
Functie: voorraadcontroleur bij N.V. Mij tot expl. der Verenigde Oliefabrieken Zwijndrecht (te Zwijndrecht )
Onderscheiding: eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau, in zilver
Uitreiking: 20 mei 1960, door directeur K. Kupers

Aanmerkingen:

- op 20 mei 1960 40 jaar in dienst;

- Hij is belast met dagelijks opnemen van telbare voorraden grondstoffen, geraffineerden en geharde oliën, vetzuren en bleekaarde, ledige en volle fusten, etc. op het terrein en in fabrieksafdelingen, noteren van de opnamen voor de administratie en indien mogelijk volgen van de afwikkeling van bepaalde partijen. De a.s. jubilaris, die zijn taak op uitstekende wijze verricht, is een rustige, plichtsgetrouwe medewerker. Bij superieuren en collega's is hij zeer gezien.

- bruto maandsalaris f 583.00;

- trad op 20 mei 1920 in dienst als kantoorbediende en vanaf 1949 tot op heden als voorraadopnemer werkzaam;

- Van oktober 1936 tot en met april 1950 was hij penningmeester van de Dordtse schaakvereniging O.D.I.;

- Van 1939 tot 1944 bestuurslid van de Dordtse voetbalvereniging E.B.O.H., daarna lid van de kas- en terreincommissie en gedurende de laatste jaren is hij belast met het innen en beheren van de entreegelden.

- Hij is ook als postzegelverzamelaar lid van de postzegelverzamelvereniging Dordrecht, doch trad nimmer op de voorgrond als bestuurslid van deze vereniging.

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1960-2307 (over 1960))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.