Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Hendrik Egt


Geboren: 10-3-1862 te Dordrecht
Wonende: Hof de Vriendschap 46 (Dordrecht)
Functie: borstelmakersknecht bij de firma H.A. Uittenbogaard (borstelmakerij, Voorsraat 417)
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 27 Februari 1934) Hendrik Egt, geboren te Dordrecht 10 Maart 1862, wonende Hof de Vriendschap No 46, hoopt op 26 Maart a.s. den dag te herdenken, waarop hij 60 jaren geleden in dienst trad bij de firma H.A. Uittenbogaard, borstelmakerij, Voorsraat 417, alhier.
Onafgebroken heeft hij al dien tijd als borstelmakersknecht met groote nauwgezetheid, tot volledige tevredenheid van zijn voormaligen en tegenwoordigen patroon, zijn plicht gedaan. Ook thans verricht hij nog dagelijks met opgewektheid en ijver zijn werkzaamheden. Egt staat ook als eenvoudig burger in alle opzichten uitstekend bekend. Ik moge hieron aanleiding vinden U beleefd te verzoeken, wel te willen bevorderen, dat hem ter gelegeneheid van dit zeldzaam jubileum een Koninklijke onderscheiding wordt toegekend en wel de bronzen eeremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. De Burgemeester van Dordrecht (get.) de Gaay Fortman.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3143 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.