Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Jacob Ek


Geboren: -
Wonende: -
Functie: onderwijzer op school 9
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (gemeente Hilversum 6 November 1907) Onder dankbetuiging voor de inlichtingen mij verstrekt omtrent den onderwijzer Jacob Ek, werkzaam in Uwe gemeente school 9 bij Uwe Schrijven van 5 dezer, heb ik de eer U beleefd te verzoeken, mij alsnog te doen mededeelen of genoemde Ek nog militie plichten te vervullen heeft. De Burgemeester van Hilversum.
- (Dordrecht 7 November 1907) In antwoord op uw schrijven van 6 dezen heb ik de eer U te berichten, dat de onderwijzer Jacob Ek, loteling van de lichting 1896 dezer gemeente, voor de militaire dienst wegens lichaamsgebreke afgekeurd, nimmer militieplichten te vervullen heeft gehad.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3132 (over 1900-1919))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.