Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Govert Fitelaar


Geboren: 2-4-1843 te Dordrecht
Wonende: Geldeloozepad 50 (Dordrecht)
Functie: blikslager bij de Naamlooze Vennootschap Dordrechtsche Metaalwarenfabriek voorheen Wed. J. Bekkers & Zoon
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (17 Februari 1910) Onder terugzending van de kantbeschikking, dd 9 Februari jl Kabinet no 44, welke met de bijlage hierbij teruggaat, heb ik de eer U HoogEdelGestrenge aangaande het adres van G.J. Bosman, Directeur der Naamlooze Vennootschap Dordrechtsche Metaalwarenfabriek voorheen Wed. J. Bekkers & Zoon alhier houdende het verzoek, dat Govert Fitelaar (niet Fietelaar) voor eene koninklijke onderscheiding aan Hare Majesteit de Koningin worde voorgedragen, te berichten, dat bedoelde Govert Fitelaar, geboren te Dordrecht de 2de April 1843, wonende alhier, Geldeloozepad nr 50, als blikslager werkzaam is bij de Dordrechtsche Metaalwarenfabriek voorheen Wed. J. Bekkers & Zoon sedert 29 April 1860, zoodat hij aldaar op 29 April van dit jaar, gedurende 50 jaren onafgebroken werkzaam zal zijn geweest. Waar genoemde persoon iemand is die volgens adressant in alle opzichte als een voorbeeld aan zijne medewerklieden van de fabriek gesteld mag worden en mij aangaande hem niets ongunstigs bekend is, meen ik vrijheid te vinden bedoelden Fitelaar voor eene koninklijke onderscheiding bij U Hoogedelgestrenge aantebevelen ......;

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3132 (over 1900-1919))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.