Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Jan Fokkema


Geboren: 16-11-1870 te Oostellingwerf
Wonende: Lange Breestraat 12rood (Dordrecht)
Functie: loopknecht bij de Firma Simon van der Kloet Mzn (Voorstraat 310)
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 17 December 1936) Jan Fokkema, geboren 16 November 1870 te Oostellingwerf, wonende in deze gemeente in de Lange Breestraat 12rood hoopt op 2 Februari 1937 den dag te herdenken, waarop hij 40 jaren geleden als loopknecht in dienst trad bij de Firma Simon van der Kloet Mzn, Voorstraat 310, alhier.
Hij heeft gedurende die jaren zijn patroons, de heeren M. van der Kloet Szn en H. van der Kloet Mzn, met groote toewijding, trouw en eerlijk gediend. Ook heeft hij de Gemeente vroeger vele jaren goede diensten bewezen als hulpagent van politie en lantaarnopsteker.
Fokkema zal door zijn patroons, naar dezen mij hebben medegedeeld, over enkele jaren worden gepensioneerd, zoodat hij in deze betrekking geen 50-jarige jubileum zal vieren. Beleefd verzoek ik U, wel te willen bevorderen, dat hem op 2 Februari a.s. een Koninklijke onderscheiding wordt toegekend en wel de bronzen eere-medaille, verbonden aan de orde van Oranje-Nassau.
Zijn jongste patroon, de heer H. van der Kloet Mzn, Voorstraat 310, zou het op hoogen prijs stellen, als hij, indien het verzoek wordt ingewilligd, in staat werd gesteld, aan Fokkema de onderscheiding te overhandigen. De Burgemeester van Dordrecht (get.) de Gaay Fortman.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3143 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.