Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Pieter Franken


Geboren: 20-4-1888
Wonende: Krispijnscheweg 191 (Dordrecht)
Functie: loodgieterspatroon bij Firma P. Franken & Zoon
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:

  • (Firma P. Franken & Zoon, Krispijnscheweg 191/Adr. van Bleijenburghstraat 4; 29 september 1953)
    Hierdoor breng ik beleefd onder Uw aandacht, dat zijn vader Pieter Franken, Krispijnscheweg 191, Dordrecht (geb. 20-4-1888) op 1 April j.l. gedurende 50 jaar als loodgieter in Dordrecht werkzaam was. Aanvankelijk was hij in dienst bij zijn vader, later nam hij de zaak over en thans is hij mede-eigenaar nog steeds werkzaam. Ik ben er van overtuigd, dat hij het op zeer hoge prijs zal stellen als hem van Overheidswege een blijk van waardering zal worden uitgereikt. Beleefd verzoek ik U om maatregelen te willen nemen om te onderzoeken of mijn vader voor een onderscheiding in aanmerking komt.
    Hoogachtend, G. Franken, A. van Blijenburghstraat 4;

  • Sedert 1 April 1903 verricht Franken loodgieterswerkzaamheden in de gemeente Dordrecht. Oorspronkelijk was hij werkzaam in het bedrijf van zijn vader, welk bedrijf hij later overnam. Momenteel is het bedrijf gevestigd in pand Korte Breestraat 13, alhier. Franken heeft gemiddeld 5 personen in loondienst.


  • (bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht) 8A1960-2292 (over 1953))

    Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.