Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Gerrit van Galen


Geboren: 24-1-1890 te Arnhem
Wonende: Reeweg Oost 136 (Dordrecht)
Functie: baas slijperij bij Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken
Onderscheiding: eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in zilver (K.B. 26-6-1953)
Uitreiking: 15 juli 1953

Aanmerkingen:

  • (Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken; Dordrecht 3 april 1953) Op grond van een langdurige en voorbeeldige staat van dienst van onze werknemer Gerrit van Galen, wonende te Dordrecht, Reeweg Oost 136, zouden wij U beleefd willen verzoeken Uwe welwillende medewerking te verlenen voor het verkrijgen van een hem passende Koninklijke Onderscheiding. Te dien einde verstrekken wij U op ingesloten bijlage de gegevens, die voor de beoordeling van deze aangelegenheid dienstig kunnen zijn en vanzelfsprekend zeggen wij U gaarne reeds bij voorbaat beleefd dank voor de door U te nemen moeite in deze. Hierna verblijven wij met oprechte hoogachting.

  • indiensttreding 12 juni 1911; 34 arbeiders onder zich; maandsalaris f 444;

  • Na aanvankelijk in onze dienst getreden te zijn als slijper, wist hij zich door zijn vakbekwaamheid al spoedig op te werken tot voorman in onze afd. Slijperij. Mede door de voorbeeldige wijze, waarop hij zich steeds van zijn taak heeft gekweten, volgde in de loop van 1948 zijn aanstelling tot onderbaas, terwijl hij sedert het begin van 1949 fungeert als baas van onze eerder genoemde afdeling Slijperij. In alle hierboven vermelde functies heeft hij zich weten te onderscheiden door grote ijver en plichtsbetrachting, daarbij een navolgingswaardig voorbeeld gevend aan zijn ondergeschikten.


  • (bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht) 8A1960-2292 (over 1953))

    Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.