Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Cornelis Zegert Goedhart


Geboren: 22-7-1895 te Dordrecht
Wonende: Noordendijk 77 (Dordrecht)
Functie: nakijker in de afdeling Reparatie Gasmeters bij de Meterfabriek (maatschappij ter vervaardiging van gasmeters enz)
Onderscheiding: eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau, in brons
Uitreiking: 20 augustus 196

Aanmerkingen:

- 20 augustus 1960 40 jaar in dienst;
- De Heer Goedhart vervult de functie van nakijker in de afdeling Reparatie Gasmeters en heeft al die jaren zijn taak met grote stiptheid en toewijding vervuld. Hij is bovendien een goed burger en keurig persoon. 
- De Heer Goedhart is in de zangwereld te Dordrecht een bekend persoonlijkheid. Toen hij tijdens de mobilisatie 1914-1918 als sergeant zijn militaire dienst vervulde werd hij reeds aangesteld als zangpropagandist en -leider bij het leger (5e regt. Bergen op Zoom). Thans is hij nog Directeur van het gemengd koor Zand en Strijd, terwijl hij ook andere koren en dubbelmannenkwartetten heeft geleid. Hij zong onder andere in de zangverenigingen Caecilia, Toonkunst en Oefening Baart Kunst, terwijl hij enige malen onder directie van Eduard Flipse in operetten optrad te Dordrecht en Rotterdam.
- Op 20-8-1920 trad hij als samensteller in dienst bij de Meterfabriek tot februari 1921. Na deze onderbeking als werknemer werd hij in maart 1922 aangesteld als nakijker van elektrische meters en geniet heden als zodanug een bruto weeksalaris van f 87. Hij heeft geen personeel onder zijn toezicht. - Gedurende zijn militaire dienst (1915-1918) was hij, volgens bekomen inlichtingen als sergeant van 1917 tot eind 1918 zanger Propagandist. Van 1919-1930 was hij zanger van het mannenkoor Kunst Na Arbeid en van 1922-19278 van het zangkoor Oefening Baart Kunst. Van 1925-1927 lid van Cecilia (mannenkoor) en van 1930-1939 lid van het mannenkoor Zanglust. Van 1930-1939 was hij dirigent van het dameskoor Semper Crescendo, van 1931 tot heden van het dubbelmannenkwartet Excelsior, van 1942-1946 van het dameskoor Zang Veredelt en van 1954 tot heden van het gemengd koor (geheelonthouders) Zang en Strijdt.
Van 1932-1938 trad hij op met uitvoeringen van Czaar und Zimmerman, Der Fledermaus, Der Zigeunerbaron, De Parels van Montmartre, De Stem van Manitou en Der Freischütz in de Opera- en Operettevereniging onder leiding van wijlen Ed. Erdelmann. In 1938 werkte hij mede, tijdens het VARA-programma "Amateurs zetten hun beste beentje voor", aan een uitvoering van de baritonsolo uit de Barbier van Sevilla. Tussentijds assisteerde hij verschillende malen diverse koren, hetzij als dirigent of als zanger.

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1960-2307 (over 1960))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.