Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Willem Goethals


Geboren: 15-1-1895 te Antwerpen
Wonende: Standhasenstraat 42 (Dordrecht)
Functie: commies A van de secretarie-afdeling Bevoling (gemeente Dordrecht)
Onderscheiding: eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau, in zilver
Uitreiking: 16 februari 1960

Aanmerkingen:

- Functies:
* van 1-1-1915 tot 15-2-1920 G.G.D. te Amsterdam (ziekenverpl.)
* van 16-2-1920 tot 1-7-1924 G.G.D. te Dordrecht (verpleger/klerk)
* van 11-8-1924 tot 17-1-1927 schrijver secretarie Dordrecht
* van 17-1-1927 tot 1-1-1934 klerk 2e klasse
* van 1-1-1934 tot 1-1-1942 adjunct-commies 2e klasse
* van 1-1-1942 tot 1-1-1945 adjunct-commies 1 klasse
* van 1-1-1945 tot 1-2-1950 commies 2e klasse
* van 1-2-1950 tot 1-2-1954 commies 
* van 1-2-1954 tot heden commies A
- 40 jaar dienst Gemeente Dordrecht op 16-2-1960;
- woont vanaf 12 april 1920 te Dordrecht, komende van Amsterdam;
- Vanaf 1920 was hij bij de Dordtse padvindersgroepen tot 1953 Hopman, van 1953 tot 1956 assistent district-commissaris en van 1956 tot op heden secretaris van de plaatselijke commissie.
- Ten opzichte van de EHBO (Eerste Hulp bij Bedrijfsongevallen) trad hij reeds vele jaren voor de Tweede Wereldoorlog op als instructeur en sedert 3 december 1955 is hij ten behoeve van Bescherming Bevolking afd. Dordrecht, identificatorgroepsleider van de dienst sociale verzorging.

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1960-2307 (over 1960))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.