Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

mr. Jan Willem Gratama


Geboren: 21-3-1896 te Zwolle
Wonende: Singel 63 (Dordrecht)
Functie: directeur van de N.V. Brandverzekering Maatschappij 'Holland van 1859'
Onderscheiding: Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw (K.B. 22-4-1949)
Uitreiking: ca april 1949

Aanmerkingen:
- ('s-Gravenhage 30 Maart 1949) Bij mij is voor een Koninklijke onderscheiding ter gelegenheid van de eerstvolgende collectieve verlening van decoraties aanbevolen de Heer Mr. J.W. Gratama, Directeur van de N.V. Brandverzekering Maatschappij 'Holland van 1859' te Dordrecht.
In verband daarmede zal het mij aangenaam zijn te vernemen, of er naar Uw oordeel omstandigheden aanwezig zijn, welke zich tegen de toekenning van een Koninklijke onderscheiding zouden verzetten. Uw ambtsbericht gelieve U op de korts mogelijke termijn bij de betrokken Commissaris der Koningin in te zenden, opdat ZijnEdelGestrenge mij binnen enkele dagen kan inlichten. De Minister van Justitie.
- (Dordrecht 31 Maart 1949) In antwoord op bovenaangehaald schrijven heb ik de eer U te berichten, dat de daarin genoemde Mr. Jan Willem Gratama op 21 Maart 1896 werd geboren te Zwolle en dat hij te Dordrecht woonachtig is op het adres Singel 53. Aangezien in Uw schrijven niets gezegd wordt omtrent de redenen, welke tot het aanbevelen van de heer Gratama voor een Koninklijke Onderscheiding hebben geleid, kan ik mij daaromtrent niet uitspreken.
Mij zijn geen omstandigheden bekend, die aanleiding zouden kunnen vormen, om bezwaar tegen de toekenning der onderscheiding te maken. De BURGEMEESTER van DORDRECHT (get.) Bleeker.
- ('s-Gravenhage 4 Mei 1949) Bij deze bericht ik U dat het Hare Majesteit de Koningin heeft behaagd bij besluit van 22 April 1949, No. 115, te benoemen tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, de Heer Mr. J.W. Gratama, Directeur van de N.V. Brandverzekering Maatschappij 'Holland van 1859' te Dordrecht. De Minister van Justitie (get.) J.C. Tenkink.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1960-2288 (over 1949))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.