Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Arie van de Griend


Geboren: 23-3-1892 te Dordrecht
Wonende: Hoekstraat 4 (Dordrecht)
Functie: bediende in de apotheek van het Gast- of Ziekenhuis
Onderscheiding: eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in brons (K.B. 26-3-1953)
Uitreiking: 1 April 1953

Aanmerkingen:

  • ('s-Gravenhage 3 Februari 1953) De Geneesheer-Directeur van het Gast- of Ziekenhuis alhier vestigde er mijn anadacht op, dat de Heer A. van de Griend op 1 April a.s. gedurende 40 jaren in dienst zal zijn geweest als bediende in de apotheek van dit ziekenhuis. Ik zou het zeer op prijs stellen, als betrokkene voor die gelegenheid in aanmerking zou kunnen worden gebracht voor toekenning van een Koninklijke Onderscheiding. Ter toelichting moge het volgende dienen:
    De Heer Arie van de Griend werd op 23 Maart 1892 te Dordrecht geboren en bezit de Nederlandse nationaliteit. Hij staat sinds zijn geboorte in het bevolkingsregister te Dordrecht ingeschreven en woont thans alhier aan de Hoekstraat nr. 4. Betrokkene heeft geen personeel onder zich en geniet een bruto salaris f 3189 per jaar. In de administratie van de gemeentepolitie is op crimineel en politiek gebied niets te zijnen nadele bekend. Zijn naam komt niet voor in de administratie van de voormalige P.R.A. Hij werd nimmer ter zake van misdrijf veroordeeld.
    Met het oog op de omstandigheid, dat de Heer A. van de Griend op 1 April 1953 gedurende 40 jaren onafgebroken in dienst zal zijn geweest van één en dezelfde gemeentelijke instelling, heb ik de eer Uhoogedelgestrenge te verzoeken betrokkene te willen voordragen voor toekenning op die datum (of, indien zulks niet meer mogelijk mocht zijn, ter gelegenheid van de a.s. verjaardag van H.M. de Koningin) van de Ere-Medaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in brons. De Burgrmeester van Dordrecht.


  • (bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht) 8A1960-2292 (over 1953))

    Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.