Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Johanna Heilina van Gijn-Roodenburg


Geboren:
Wonende:
Functie: Dordr. Industrie Huishoudschool
Onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Uitreiking: 31-8-1922

Aanmerkingen:
- (Nieuwe of Litteraire Societeit, 's-Gravenhage 10 mei) In het leven in deze gemeente nemen de heer S.M. Hugo van Gijn, oud-wethouder, oud-lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en zijne echtgenoote mevrouw Johanna Heilina van Gijn, geboren Roodenburg eene zeer vooraanstaande plaats in. Veel hebben beiden in den loop van lange jaren in het openbaar belang gedaan en gehouden. In 1901 werd door den heer en mevrouw van Hijn de stichting opgericht de Dordrechtsche Industrie en Huishoudschool waarvoor een gebouw in gebruik werd gegeven aanvankelijk de tekorten op de exploitatie werden bij ..(?). Later werd een fonds vastgelegd voor onderhoud en exploitatie der school.
- (3 juli 1922) Het is na het ondehroud dat ik onlangs met U mocht hebben, zeker onnodig te zeggen, dat het mij zeer leed heeft gedaan dat geen termen zijn gevonden om mijn verzoek strekkende tot het verleenen van eene Koninklijke Onderscheiding aan Mevrouw J.H. van Gijn-Roodenburg alhier, is gunstige overweging te nemen. Het is mij natuurlijk niet bekend, welke de redenen daarvan waren. Mocht het zijn, dat den beslissing genomen is op gronden, die met de zaak zelve, het teekenen eener onderscheiding aan mevrouw van Gijn, niet in direct verband staat, zij het mij veroorloofd op zijn Kabinets schrijven van 10 Mei jl no 596 terug te komen en U Ed Gestr. beleefd te verzoeken te willen bevorderen dat zijn brief alsnog tegen 31 Augustus a.s. wordt behandeld. Ik moge wellicht eenzelfde verzoek ten aanzien van mijn abuijse(?) van 20 mei jl no 599 kabinet, waarin eene Koninklijke onderscheiding gevraagd voor de ouden heer P.C. Jorissen alhier.

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3133 (over 1920-1930))
(bron: Dordrechtsche Courant 30-8-1922)

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.