Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Frans Jacob van den Berg


Geboren: 11-7-1847 te Dordrecht
Wonende: -
Functie: (klerk)boekhouder bij Jan van Oldenborgh & Zonen
Onderscheiding: -
Uitreiking: 1920

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 21 juli 1920) Onder terugzending van de bij uw schrijven van 12 Juli 1920 nr 48 Afd Kabinet gevoegde stukken heb ik de eer Uwe Excellentie te berichten 
(1) Johannes Wijnhoff, geboren 18 November 1847 te Dordrecht en aldaar wonende is nog in de door de Handelsvennootschap Boonen en Van Hoogstraten en Zoon genoemde betrekking van boekhouder-procuratiehouder, welke hij meer dan 50 jaren vervult, werkzaam. De aan hem door zijne patroons toegekende kwaliteiten verdienen geloof(?), terwijl bij mij omtrent zijn gedrag niets nadeeligs bekend is.
(2) Frans Jacob van den Bergh, geboren te Dordrecht 11 Juli 1847 is zedert eenige tijd niet meer in betrekking bij de heeren Jan van Oldenborgh & Zonen, wijnhandelaren alhier. Hij heeft de functie van klerk-boekhouder, welke hij meer dan 50 jaren vervuld heeft, wegens gezondheidsredenen moeten neerleggen. Hij werd door zijn patroons zeer gewaardeerd en zij doen daarvan nog blijken door hem als pensioen uittekeeren hetzelfde bedrag als dat hij in functie zijnde aan salaris ontving. Zijn levenswandel is - ook volgens zijn patroons - steeds onberispelijk geweest... De Burgemeester van Dordrecht (get) Wijtema.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3133/3135 (over 1920-1930))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.