Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

P. van Ham


Geboren: 1-10-1893 te ?
Wonende: Molenstraat 6 (Papendrecht)
Functie: onderbaas bij N.V. Hollandsche Basaltine-Tegelfabriek (te Dordrecht)
Onderscheiding: ?
Uitreiking: mogelijk 26 januari 1960

Aanmerkingen:

- op 23 maart 1960 40 jaar in dienst;
- Aanvankelijk had de heer P. van Ham de positie van tasser-lader, dich in 1923, toen de heer J. Vos benoemd werd tot baas werd de heer P. van Ham benoemd tot onderbaas, welke functie hij tot op heden nog steeds vervult en waaraan hij, ondanks zijn leeftijd, nog alle krachten geeft. De heer P. van Ham heeft gedurende al die jaren nauw samengewerkt met baas Vos en ook hij heeft gedurende die jaren blijk gegeven capaciteiten te bezitten om aan een personeel variërend van 20 tot 60 man, leiding te geven. Ondanks zijn drukke en vaak zware werkzaamheden op de fabriek, is de heer P. van Ham nog bestuurslid van diverse verenigingen, zoals:
(1) eerste penningmeester Buurtvereniging Papendrecht
(2) eerste penningmeester Rode Kruis Papendrecht
(3) eerste penningmeester Bouwvereniging te Papendrecht
en vroeger ook nog bestuurslid van de Oranjevereniging "Papendrecht"
- gedecoreerd tegelijk met Jacobus Vos;
- de verdere aanvraag moet door de gemeente Papendrecht worden afgehandeld;

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1960-2307 (over 1960))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.