Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Adrianus 't Hart


Geboren: 3-10-1867 te Dordrecht
Wonende: Herradesstraat 59 (Dordrecht)
Functie: gasmetersteller op de fabriek der Maatschappij tot Vervaardiging van Gasmeters enz
Onderscheiding: eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau, in brons (K.B. 26-8-1933)
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 12 Juli 1933) Onder terugzending der stukken, mij in handen gesteld bij Uwe apostille dd. 10 dezer No 1125/1126 Kabinet, heb ik de eer UEdelAchtbare het volgende mede te deelen:
Bij ingesteld onderzoek is gebleken, dat Adrianus 't Hart, geboren 3 October 1867 te Dordrecht, wonende alhier aan de Herradesstraat 59, gunstig bekend staat. Als gasmetersteller (werkman), is hij nog werkzaam op de fabriek der Maatschappij tot Vervaardiging van Gasmeters enz alhier. Omtrent hem werd niets nadeeligs bekend, terwijl volgens verkregen inlichting, zijn naam niet voorkomt in de Strafregisters ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank alhier. Omstandigheden, welke een hem eventueel te verleenen Koninklijke onderscheiding in den weg zouden staan, zijn hier gebleken en mag worden aangenomen dat eene dergelijke onderscheiding door hem op prijs zal worden gesteld. De Commissaris van Politie.
- (Dordrecht 15 Juli 1933) Naar aanleiding van de mij bij bovenaangehaalde apostille om bericht en raad in handen gestelde stukken, welke hierbij weder teruggaan, moge ik U, wat betreft de voorgestelde bevordering tot officier in de Orde van Oranje-Nassau van dne heer van de Polder verwijzen naar mijn schrijven dd 6 Juli 1933, nr 1125 Kabinet, gericht aan Zijne Excellentie den Minister van Exonomische Zaken, waarvan een afschrift hierbij gaat.
Ook met het verleenen van een onderscheiding aan den gasmetersteller (werkman) Adrianus 't Hart, in dienst van de Maatschappij tot Vervaardiging van Gasmeters, kan ik mij zeer goed vereenigen. Hij staat gunstig bekend en van omstandigheden, welke en hem eventueel te verleenen Koninklijke onderscheiding in den weg zouden staan, is niets gebleken.  Adrianus 't hart is geboren 3 october 1867 te Dordrecht en woont alhier aan de Herradesstraat 59. De Burgemeester van Dordrecht (get.) de Gaay Fortman. 


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3143 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.