Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Willem van den Bergh


Geboren: 11-6-1908 te Dordrecht
Wonende: Roerdompstraat 48 (Dordrecht)
Functie: 50 jaar bij Van Randwijk's Grafische Machinehandel N.V. te Dordrecht (indiensttreding 1 oktober 1921 bij Fa H. van Randwijk & Co)
Onderscheiding: eremedaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau, in zilver
Uitreiking: vrijdag 1 oktober 1971 om 14.30 uur, ten huize van de decorandus, door de gemeentesecretaris mr. J.P.A. van der Hoeven

Aanmerkingen:

- Mag ik met eens met het volgende tot U wenden? Ik ben ca 25 jaar accountant geweest van Van Randwijk's Grafische Machinehandel N.V. a/d Dubbeldamscheweg. Al die jaren was daar als correspondent werkzaam de Heer Willem van den Bergh, geb. 11 juni 1908 te Dordrecht, wonende Roerdompstraat 48. Nu ben ik de laatste jaren geen accountant meer, maar commissaris der N.V. En dit jaar hebben we tegelijk 4 jubilarissen gehad, waaronder de Heer v.d. Bergh wegens 50 jaar dienstverband bij familie-zaken Van Randwijk, later omgezet in N.V. Wijlen de Heer van Randwijk was een zeer bekend Dordtenaar, ook mede door zijn Echtgenote, die door het enige bombardement te Dordrecht volkomen blind is geworden. Omdat de datum van indiensttreding van de Heer van den Bergh 1 oktober 1921 was (bij Fa H. van Randwijk & Co) valt het gouden jubileum feitelijk op 1 oktober 1971. Ik kan zeggen dat de jubilaris atijd een rustige en zeer goede kracht voor de N.V. is geweest. Een man die niet ten koste van anderen vooruit wilde gaan, anders zou hij ongetwijfeld procuratiehouder geworden kunnen zijn. Op onkreukbare wijze verrichtte hij ook naast de correspondentie in drie talen, andere vertrouwelijk werkzaamheden. Zou het mogelijk zijn deze man ook namens de Koningin wegens dit bijzondere jubileum te huldigen? Mocht U mij willen antwoorden, van 28-7 tot 12 aug a.s. ben ik met vacantie. Bij voorbaat hartelijk dank, met beleefde groeten, J.C. van der Have, register-accountant (Wethouder Teselinglaan 6 te Driebergen-Rijsenburg)(destijds nog door H.M. Koning Wilhelmina benoemd tot belasting-accountant)
- volgens geruchten vanaf 1936 tot en met 1943 lid zijn geweest van de Nationaal Socialistische Beweging; in de archieven der Bijzondere Rechtspleging is hij onbekend; volgens een lid van het toenmalig Tribunaal voor het Arrondissement Dordrecht reeds voor de Tweede Wereldoorlog voor het lidmaatschap heeft bedankt. Zelfs heeft Willem van den Bergh, in het jaar dat de bezetters joodse mensen gingen wegvoeren uit Amsterdam, met bedoeld lid van het Tribunaal, uit protest tegen het deporteren een staking gehouden.
- Nederlandse nationaliteit;
- sedert zijn geboorte in het bevolkingsregister van Dordrecht ingeschreven;
- heeft geen toezicht over personeel en zijn brutosalaris bedraagt f 1260 per maand;
- Op 26 december 1953 trad Willem van den Bergh als vrijwilliger-redder toe tot de Dienst Bescherming Bevolking, kring Dordrecht en kreeg als zodanig op 9 december 1963 zijn 'tien jaren medaille'. Op 20 mei 1965 werd betrokkene eervol ontslagen bij de Dienst Beschemring Bevolking. Hij was toen inmiddels blokhoofd.
- getrouwd met Anna Francijna Smits (2 zonen);

(bron: Regionaal Archief Dordrecht 8A1980-2708 (over 1971))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.