Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Aart van Herwijnen


Geboren: 2-3-1869 te Dubbeldam
Wonende: Rijksstraatweg 11 (Dordrecht)
Functie: boomkwekersknecht in de kwekerij J. Koopman
Onderscheiding: eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau, in zilver (K.B. 28-1-1938)
Uitreiking: 10 februari 1938

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 7 Januari 1938) Onder terugzending der stukken, mij in handen gesteld bij Uwe apostille dd. 6 dezer, No. 1340 Kabinet, heb ik de eer UEdelAchtbare het volgende mede te deelen:
Aart van Herwijnen, geboren te Dubbeldam 2 Maart 1869, wonende alhier aan den Rijksstraatweg 11, verricht als boomkweekersknecht nog eenige werkzaamheden in de kweekerij van J. Koopman alhier bij wien hij reeds vele jaren in dienst is.
Volgens verkregen inlichting is hij op 10 Februari a.s. 50 jaren verbonden aan de Zondagschool ''David'' alhier, waarvan hij een der medeoprichters is. VAN HERWIJNEN staat in zijne omgeving gunstig bekend. Blijkens informatie werd hij nimmer veroordeeld en werd bij onderzoek ook niets te zijnen nadeele bekend.
Geen enkele omstandigheid is dan ook gebleken, welke een hem te verleenen Koninklijke onderscheiding in dne weg zou staan. Een zoodanige onderscheiding zal door hem, zoo als bekend is, op hoogen prijs worden gesteld. Ik meen derhalve U een gunstig advies in overweging te mogen geven. De Commissaris van Politie.
- ('s-Gravenhage 7 Februari 1938) Het is mij aangenaam UEdelAchtbare te kunnen mede deelen, dat het Hare Majesteit de Koningin heeft behaagd bij besluit van 28 Januari 1938, No 89 te verleenen de Eeremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in zilver, aan A. van Herwijnen, werkzaam aan de Zondagsschool ''David'' in Uwe gemeente.
In verband daarmede moge ik U verzoeken den belanghebbende daarvan op 10 Februari 1938, zijnde de dag van de herdenking kennis te doen dragen hem namens mij met dit blijk van Harer Majesteits bijzondere welwillendheid geluk te wenschen en hem tevens te berichten, dat een afschrift van gemeld besluit hem met het ordeteeken door tusschenkomst van den Kanselier der Nederlandsche orden zal geworden. De Minister van Justitie.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3143 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.