Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

F. van Herwijnen


Geboren: -
Wonende: -
Functie: onderbaas bij Penn & Bauduin
Onderscheiding: eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau, in brons (K.B. 22-8-1930)
Uitreiking: 30 augustus 1930

Aanmerkingen:
- ('s-Gravenhage 25 Augustus 1930) Ik heb de eer te Uwer ikennis te brengen, dat het H.M. de Koningin behaagd heeft bij Hoogstderzelver besluit van 22 Augustus 1930, no. 63, de Eere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, toe te kennen aan de hieronder vermelde personen. I gelieve belanghebbende(n) hiervan op den 30sten dezer kennis te geven, onder mededeeling, dat een uittreksel uit voormeld Koninklijk besluit, emt de medaille, hem (haar, hun) door den Kanselier der Nederlandsche Orden zal worden toegezonden. De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid.
in brons aan: F. van Herwijnen, onderbaas bij de firma Penn en Bauduin, te Dordrecht;


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3143 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.