Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Drs. Carst Bergsma


Geboren: 1-4-1906 te Drachten (Smallingerland)
Wonende: Van Baerlestraat 88 (Dordrecht)
Functie: directeur K.V.V. & Slachtplaats
Onderscheiding: Ridder in de orde van Oranje-Nassau
Uitreiking: 6 mei 1971 (afscheid wegens zijn pensionering)

Aanmerkingen:

- drs Carst Bergsma
* lagere en middelbare school te Drachten
* veeartsenijkundige opleiding R.K. te Utrecht
* veeartsdiploma 1932
* bedrijfseconomische studie a/d Nederl. Econ. Hoge School te Rotterdam
* in oktober 1945 drs Econ. Wetenschappen bedrijfseconomische richting
* in 1932 als bacterioloog werkzaam a/h lab. v.d. Gezondsheidsdienst voor Vee in Friesland
* van juni 1933 - 22 jan 1934 tijdelijk veearts-bacterioloog a/h abattoir te Amsterdam;
* van 22 jan 1934-1 juli 1947 veearts-bacterioloog openbaar Slachthuis te Rotterdam
* in 1946 en 1947 ook medisch-bacteriologische onderzoekingen in de Rijksseruminrichting verricht
* m.i.v. 1 juli 1947 benoemd tot directeur van de gemeente slachtplaats tevens directeur van de keuringsdienst van Vee & Vlees en m.i.v. 1 mei 1971 ontslagen als directeur van de Keuringsdienst van Slachtdieren en van vlees tevens directeur van de slachtplaats, met dankbetuiging om de vele & goede diensten aan de Gemeente Dordrecht bewezen.
* publiceerde in Economische Statistische berichten en in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde;
* bij K.B. van 5-9-1947 No 22 benoemd tot Rijks Keurmeester in bijzondere dienst m.i.v. 1 juli 1947 (ook ontslag gevraagd);
- drs Carst Bergsma
* 1932-1934 diverse korte tijdvakken bij slachthuis te Amsterdam
* 22 januari 1934-1 juli 1947 veearts-bacterioloog bij het slachthuis te Rotterdam;
* 1 juli 1947 directeur van de keuringsdienst van vee en vlees te Dordrecht;
* 16 februari 1958 directeur van de keuringsdienst van vee en vlees (K.V.V.) tevens directeur van de slachtplaats;
- De keuringsdienst, waarvan de heer Bergsma circa 23 jaar directeur is geweest, omvat thans het grondgebied van een elftal gemeenten en het is mede aan zijn inbreng te danken, dat de samenwerking tussen de desbetreffende gemeentebesturen op het terrein van de vleeskeuring bijzonder goed mag worden genoemd. De beslissingen van de directeur van een dergelijke kring, die op veterinair-hygienisch gebied hoge eisen stelt, zijn dikwijls niet eenvouding. De zakelijke belangen van de hierbij betrokkenen moeten worden afgewogen tegen de zwaar wegende belangen van de volksgezondheid, waarbij het niet altijd een kwestie van zwart-wit is;
- van 1954 tot 1959 secretaris van de voetbalclub D.F.C, van welke club hij voordien algemeen adjunct was;
- sinds 1 juli 1947 woonachtig te Dordrecht;

(bron: Regionaal Archief Dordrecht 8A1980-2708 (over 1971))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.