Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Hendrik van Heusden


Geboren: 23-3-1829 te Dordrecht
Wonende: -
Functie: steenhouwer bij Naamlooze Vennootschap Steenhouwerij en StoomMarmerzagerij voorheen onder de firma A. Singels Azn
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 27 Januari 1911) Door een geacht ingezetene alhier is mijne aandacht gevestigd op den heer Hendrik van Heusden, geboren te Dordrecht den 23sten Maart 1829, die op 23 April 1911 gedurende zeventig jaren in verschillende functies aan een en dezelfde industrieele Inrichting, thans de Naamlooze Vennootschap Steenhouwerij en StoomMarmerzagerij voorheen onder de firma A. Singels Azn te Dordrecht, zal werkzaam geweest zijn.
Op 23 April 1841 - dus 12 jaren oud - in het vak als gewoon steenhouwersleerling gekomen verwierf hij zich door ijver, toewijding en kunde de achting van zijn toenmalige patroon den heer A. Singels Azn, die hem in 1861 de leiding van de Steenhouwerij als meesterknecht opdroeg. Van 1871 tot 1895 was hij werkzaam ter assistentie van de patroon van laatstgenoemd jaar af toen de zaak werd omgezet in een Naamlooze Vennootschap, bleef hij nog gedurende een 10 tal jaren een direct(?) en gewaardeerd aandeel nemen aan de leidende werkzaamheden. Ook sedert voormelde tijdvak laat zijn gezond lichaamsgestel hem toe den gewoonen loop van het bedrijf in zijn vollen omvang te volgen. Aangezien op het gedrag van Van Heusden in geen enkel opzicht iets valt aantemerken, vind ik in het vorenstaande aanleiding U Hoog EdelGestrenge beleefd te verzoeken te willen bevorderen, dat aan hem zoo mogelijk op 23 April e.k. eene Koninklijke onderscheiding wordt toegekend. De Burgemeester van Dordrecht (get) H.J. Wichers. 
- (13 Januari 1911) Edel Achtbare Heer, Hiermede neem ik de vrijheid onder Uw aandacht te brengen dat de Heer H. van Heusden op 23 April 1911 gedurende zeventig jaar in verschillende functies, aan een en dezelfde industrieele Inrichting, thans de Naamlooze Vennootschap Steenhouwerij en Stoom Marmerzagerij
voorheen onder de firma A. Singels Azn te Dordrecht, zal werkzaam geweest zijn. Op 23 April 1841 - op twaalfjarigen leeftijd - kwam de heer van Heusden ...;

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3132 (over 1900-1919))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.