Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Trijntje van Berkum


Geboren: 15-5-1872 te Ureterp
Wonende: Steegoversloot 42 (Dordrecht)
Functie: directrice/lerares koken aan de Industrie- en Huishoudschool voor meisjes
Onderscheiding: -
Uitreiking: 1926

Aanmerkingen:
- (Dordtsche Industrie- en Huishoudschool voor meisjes; dd 1-5-1926) Naar aanleiding van het onderhoud, dat de heer Crena de Iongh met u mocht hebben, heb ik de eer U hierbij verschillende gegevens betreffende mej. Nine van Berkum te doen bekomen. Geboren 15 mei 1872, behaalde zij 5 julij 1897 het diploma Leerares koken. Van 1 September 1897 tot 31 augustus 1898 werkzaam aan de Haagsche Kookschool, van 1 September 1899 tot 31 augustus 1901 aan de Nutsschool te Breda, werd zij 1 September 1901 benoemd tot Directrice van de Dordtsche Industrie en Huishoudschool voor Meisjes, die door wijlen mevr. van Gijn-Roodenburg gesticht werd. Deze school heeft een gestadigen bloei mogen verheugen en is, met onderwijs ...(?) betreft, steeds op de hoogte van haren tijd gebleven. Niet alleen tot Dordrecht bleef hare werkzaamheid beperkt. Door hare leerkrachten werden in de omliggende gemeenten cursussen gehouden, die steeds veel belangstelling trokken. Dit alles organiseerde Directrice. Ook maakte zij in de jaren '22, '23 en '24 deel uit als lid, waarnemend presidente van de Commissie van de examens. in klatere jaren heeft zij op aandrang van ons bestuur daarvoor bedankt. (H.B.L. Boogaerdt, secretaresse)
- Op 1 september a.s. zal mej. Trijntje van Berkum, geboren te Ureterp den 15 mei 1872, directrice van de Dordtsche Industrie- en Huishoudschool voor meisjes, wonende alhier Steegoversloot 42, gedurende 25 jaren als zodanig aan deze inrichting van onderwijs zijn verbonden.
Mej. van Berkum was van 1 September 1897 t/m 31 augustus 1899 werkzaam aan de Haagsche kookschool, van 1 September 1899 t/m 31 Augustus 1901 aan de Nutsschool te Breda, waarna zij met ingang van 1 September 1901 benoemd werd tot directrice van de door wijlen mevrouw van Gijn-Roodenburg gestichte en op 1 October 1901 geopende Industrie- en Huishoudschool te dezer stede.
Dank zij de werkzaamheid der directrice, heeft deze school zichin een gestadigen bloei mogen verheugen, waardoor zij niet alleen voor deze gemeente, maar ook voor de omgeving, een inrichting van onderwijs is geworden, welke aan een groot aantal meisjes de praktische en theoretische opleiding in verschillende vakken en de opleiding voor onderscheidene examens geeft.
De dagschool, gesplitst in een afdeeling voor lager- en een voor middelbaar onderwijs, wordt bezocht door 171 leerlingen, waarvan 75 afkomstig uit de z.g. buitengemeenten. Bovendien worden eenige dagcursussen in speciale vakken gegeven, waaraan 18 leerlingen, waaronder 3 uit de buitengemeenten, deelnemen. De avondcursussen tellen 182 leerlingen, waarvan ...etc;


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3133 (over 1920-1930))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.