Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Hermanus Hol


Geboren: 18-10-1884 te Gorinchem
Wonende: Dubbelmondestraat 18 (Dordrecht)
Functie: 1e tuinman bij de dienst van openbare werken en volkshuisvesting
Onderscheiding: eremedaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau, in zilver
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 1 September 1949) Op 18 October a.s. zal de 1e tuinman bij de dienst van openbare werken en volkshuisvesting Hermanus Hol, geboren 18 October 1884 te Gorinchem en wonende alhier Dubbelmondestraat 18 de pensioengerechtigde leeftijd alhier bereiken en derhalve op 1 November 1949 de gemeentedienst verlaten. De heer Hol was van 27 Februari 1906 af in gemeentedienst werkzaam, eerst als tuinman, daarna als 1e tuinman. In deze functie geeft hij leiding aan een ploeg van 4 à 5 werklieden en geniet hij een loon van f 50,88 per week. De heer Hol heeft zich al de jaren, gedurende welke hij in gemeentedienst werkzaam was, op uitnemende wijze van zijn taak gekweten.
Mij zijn geen omstandigheden bekend, welke zich tegen toekenning van een Koninklijke Onderscheiding wegens langdurig en trouw dienstverband zouden verzetten. Het zou mij aangenaam zijn als UHoogEdelGestrenge aanleiding zoude kunnen vinden de heer Hol voor toekenning van de voor hem passende Koninklijke Onderscheiding (eremedaille in zilver Oranje Nassau) voor te dragen. De BURGEMEESTER van DORDRECHT (get.) Bleeker.

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1960-2288 (over 1949))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.