Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Gerardus Antonius Hoogenboom


Geboren: 16-11-1898 te Amsterdam
Wonende: Lijnbaan 8 (Dordrecht)
Functie: chef der afdeling Vloeistofmeters bij de Meterfabriek
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:

- Dhr Burgemeester. (1) Ir Jas heeft nog tel. aan mr. v.d. Hoeven medegedeeld, dat dhr. Hoogenboom een zeer vooraanstaand man is bij de Meterfabriek. Zou het niet mogelijk zijn, dat hij tot Ridder O.N. wordt benoemd, dan zou een decoratie vlg ir Jas beter achterwege kunnen blijven. (2) Ik heb nog nagegaan of de heer Hoogenboom al een K.O. heeft, maar dit blijkt niet het geval te zijn. (20-7-1959); - 19 september 1960 40 jaar in dienst;
- De heer Hoogenboom vervult een vooraanstaande functie, hij is chef der afdeling Vloeistofmeters en behoort als zodanig tot het kader van de onderneming. Hij is een zeer geziene persoonlijkheid: zijn inzet en initiatieven en dientengevolge zijn verdiensten voor het bedrijf zijn aanzienlijk.
- hij is regent van het R.K. Ziekenhuis;
- ca 28 jaar geleden oprichter van de R.K. Sportvereniging K.S.D. (na enige jaren ontbonden);
- hij heeft zich bezig gehouden met de reclassereing (voor 1940), met de militaire tehuizen, hij was plaatselijk leider van de Vrijwillige Landstorm (1924-1940)), 2e voorzitter der gewestelijke commissie Steun Wettig Gezag (1949-1958) en hij is 10 jaar voorzitter geweest der plaatselijke vereniging "Oranjedag" (1946-1956).
- woont te Dordrecht sinds 2 april 1925, volgens het bevolkingsregister van Dordrecht, komende uit Utrecht;
- Op 19-9-1919 trad hij als bedrijfsassistent in dienst bij de Meterfabriek en hij is thans als chef van de afdeling vloeistofmeetapparaten werkzaam. Hij heeft toezicht over ca 10 werknemers en geniet een bruto jaarsalaris van f 12.500.
- hij is op 28 december 1959 overleden, voordat hij onderscheiden kon worden met de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau ter gelegenheid van Koninginnedag 1960;

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1960-2307 (over 1960))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.