Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Hermanus Carolus Philippus de Hosson


Geboren: 9-1-1874 te Dordrecht
Wonende: Van Hoytemastraat 56 (Den Haag)
Functie: reiziger (gepens.) bij de N .V. Dordrechtsche Metaalwarenfabriek v.h Wed. J. Bekkers & Zoon
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 21 Mei 1938) Onder terugzending der stukken, mij in handen gesteld bij Uwe apostille No. 1365 Kabinet dd. 17 Mei j.l., heb ik de eer UEdelAchtbare het volgende mede te deelen:
Bij de Naamlooze Vennootschap Dordrechtsche Metaalwarenfabriek v.h Wed. J. Bekkers & Zoon, gevestigd te Dordrecht aan den Dubbeldamschenweg No 36 is
(a) Hermanus Carolus Philippus de Hosson, geboren te Dordrecht 9 Januari 1874, wonende te 's-Gravenhage aan de Van Hoytemastraat 56, is op 1 Januari 1891 bij genoemde N.V. in dienst getreden. Hij was reiziger en na een 46-jarige dienstvervullingen werd hij op 1 Januari 1937 gepensionneerd;
(b) Pleun van der Plank, geboren te Dordrecht 11 Februari 1875, wonende te Dordrecht aan het Warmoezierspad 7, is op 1 Januari 1891 in dienst getreden. Hij is magazijnkencht; na een ruim 40 jarige dienstvervulling is hij nog steeds bij genoemde N.V. werkzaam;
(c) Wilhelmus van Dieten, geboren te Dordrecht 18 Maart 1872, wonende aan de Herradesstraat 69, is op 7 October 1889 in dienst gekomen. Hij is expeditieknecht en na een ruim 40 jarige dienstvervulling nog steeds in dienst genoemde N.V.;
Ter Griffie van de Arrondissements-Rechtbank te Dordrecht staan ten name van H.C.Ph. de Hosson, P. van der Plank en W. van Dieten, voornoemd, geen strafvonnissen ingeschreven. Voornoemde personen staan gunstig bekend en hun ijver, toewijding en goed gedrag zijn voor de Directie van bovengenoemde Naamlooze Vennootschap aanleiding geweest een verzoek in te dienen om deze personen voor een Koninklijke Onderscheiding in aanmerking te doen komen. Een dergelijke onderscheiding zal door hen op hoogen prijs worden gesteld. Na onderzoek is geen enkele omstandigheid aan het licht gekomen, op grond waarvan bezwaar zou kunnen bestaan tegen een eventueel aan voornoemde personen te verleenen Koninklijke Onderscheiding. Ik meen derhalve U  te mogen voorstellen op het verzoek gunstig te adviseeren. De Commissaris van Politie
- (
Dordrecht 25 Mei 1938) Naar aanleiding en met terugzending van het bij bovenaangehaalde apostille om bericht en raad in mijne handen gesteld adres van de N.V. Dordrechtsche Metaalwarenfabriek v.h Wed. J. Bekkers & Zoon, gevestigd te Dordrecht aan den Dubbeldamscheweg no 36, heb ik de eer U het volgende mede te deelen:
(A) Hermanus Carolus Philippus de Hosson, geboren te Dordrecht 9 Januari 1874, wonende te 's-Gravenhage aan de Van Hoytemastraat 56, is op 1 Januari 1891 bij genoemde N.V. in dienst getreden. Hij was reiziger en na een 46-jarige dienstvervullingen werd hij op 1 Januari 1937 gepensionneerd;
(B) Pleun van der Plank, geboren te Dordrecht 11 Februari 1875, wonende te Dordrecht aan het Warmoezierspad 7, is op 1 Januari 1891 in dienst getreden. Hij is magazijnkencht; na een ruim 40 jarige dienstvervulling is hij nog steeds bij genoemde N.V. werkzaam;
(C) Wilhelmus van Dieten, geboren te Dordrecht 18 Maart 1872, wonende aan de Herradesstraat 69, is op 7 October 1889 in dienst gekomen. Hij is expeditieknecht en na een ruim 40 jarige dienstvervulling nog steeds in dienst genoemde N.V.;
Ter Griffie van de Arrondissements-Rechtbank te Dordrecht staan ten name van H.C.Ph. de Hosson, P. van der Plank en W. van Dieten, voornoemd, geen strafvonnissen ingeschreven. Voornoemde personen staan gunstig bekend en hun ijver, toewijding en goed gedrag zijn voor de Directie van bovengenoemde Naamlooze Vennootschap aanleiding geweest een verzoek in te dienen om deze personen voor een Koninklijke Onderscheiding in aanmerking te doen komen. Een dergelijke onderscheiding zal door hen op hoogen prijs worden gesteld. Na onderzoek is geen enkele omstandigheid aan het licht gekomen, op grond waarvan bezwaar zou kunnen bestaan tegen een eventueel aan voornoemde personen te verleenen Koninklijke Onderscheiding. Ik meen derhalve U in overweging te mogen geven toekenning der aangevraagde onderscheidingen te willen bevorderen. De Burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3143 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.