Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

M. Berkhout


Geboren: -
Wonende: -
Functie: havenmeester
Onderscheiding: -
Uitreiking: 1922

Aanmerkingen:
- (Dordrecht dd 8 maart 1922) Onder terugzending van de mij bij apostille kabinet no 16 in handen gestelde stukken heb ik de eer U Hoog Edel Gestrenge te berichten, dat naar mijne meening aller aanleiding aanwezig is om aan den heer Berkhout voor eene koninklijke onderscheiding in aanmerking te doen komen. De wijze, waarop de heer B. zijn taak als havenmeester opvatte en vervulde, was boven allen lof verheven. In verband met de nieuwe pensioenwetten gaat het ontslag niet op 1 maart a.s. zooals aanvankelijk was besloten, maar met ingang van nader door Burgemeester en Wethouders te bepalen datum. Indien, zooals ik mij vlei, termen voor eene decoratie aanwezig worden geacht, ware het m.i. aanbevelingswaardig deze toe te kennen op 1 April 1922, den dag waarop het 30 jaar geleden is, sinds hij als havenmeester in dienst kwam;

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3133 (over 1920-1930))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.