Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

H.G. de Jonge


Geboren: -
Wonende: -
Functie: predikant
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 14-9-1922) De Raad van de Gereformeerde Kerk van Dordrecht geeft met verschuldigde eerbied te kennen, dat een van hare predikanten, Ds. H.G. de Jonge, tegen 1 Ocotber emeritaat heeft verkregen en de Gemeente 25 September denkt te verlaten. Ds. de Jonge zal alsdan bijna 48 jaren dienstdoend predikant zijn geweest, waarvan 36 jaren te Dordrecht. Plaatselijk is hij daardoor buitengewoon populair en geacht, en ook op de hoogere Kerkelijke vergaderingen een zeer geziene persoonlijkheid, die allerlei functies met lof heeft vervuld. O.m. is hij Curator van de Theologische School te Kampen. Ook de Burgelijke Gemeente heeft hij o.a. gediend als Curator van het Gymnasium. Verder is hij Voorzitter van de Vereeniging tot Instandhouding van een Kweekschool met den Bijbel, Voorzitter van de vereeniging, waarvan uitgaan de Lagere en M.U.L.O. School aan de Vrieseweg. Hij was jarenlang Voorzitter van de Antirevolutinaire Kiesvereeniging en van de Vereeniging voor Diaconessenarbeid voor Dordrecht en Omstreken.
Op grond van dezen langdurigen en trouwen staat van dienst wendt de Kerkeraad voornoemd zich tot Uw geacht College met het verzoek ZEerw. bij het hooge Landsbestuur voortedragen voor een onderscheiding, waarvoor zij bij dezen beleefd Uwe medewerking verzoekt. (Kerkeraad Geref. Kerken)

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3133/3134 (over 1920-1930))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.