Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Pieter Willem de Jongh de Leeuw


Geboren: 4-12-1908 te Dubbeldam
Wonende: Reeweg Zuid 1 (Dordrecht)
Functie: secretaris Landelijke Rijverening Dubbeldam en Omstreken
Onderscheiding: eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in goud (K.B. 2-4-1971 no. 7)
Uitreiking: -

Aanmerkingen:

- (Landelijke Rijverening Dubbeldam en Omstreken) Als sekretaris van een Dubbeldamse vereniging wend ik mij met het volgende tot U. Dit mede door het feit dat Dubbeldam 1 Juli a.s. ophoud te bestaan. 25 Okt a.s. zal het 45 jaar geleden zijn dat onze vereniging werd opgericht. In ons Bestuur zijn 2 mensen die van de oprichting af lid zijn en al vele jaren een bestuursfunctie bekleden. Dit zijn
(1) de heer P.W. de Jongh de Leeuw, Reeweg Zuid 2, hoeve Smitszicht te Dordrecht vanaf 1927 sekretaris tot ca 1949 en daarna tot op heden voorzitter
(2) de heer L.A. Valk, Zeedijk 15 te Dubbeldam welek vanaf 1929 het penningmeesterschap met bijzondere accuratesse vervuld
Beide heren hebben reeds verschillende malen de wens te kennen gegeven hun functie aan een jonger iemand af te staan. Wat op zichzelf alleen maar toe te juichen is, doch tot voor kort waren er geen geschikte opvolgers. a.s. Winter zal dit dan gebeuren. Nu is mijn vraag aan U Burgemeester, zit hier een mogelijkheid in, om beide heren, gezien hun verdienste, vooral in het belang van de ruitersport maar ook voor het verenigingsleven in het algemeen, voor te dragen bij H.M. de Koningin voor een ridderorde, in welke vorm dan ook. U(w) antwoord met belangstelling tegemoet ziende, T. van den Berg (secr.)
PS. De heer de Jongh de Leeuw is ook penningmr v.d. Dordtse paardensport veren. en Dijkgraaf van de Dordtse Waard, eerder van de Polder Wieldrecht. Ook heeft hij zitting in de raad van beheer van de Coop Raiffeisenbank te Dubbeldam. Tevens 2e ondervoorzitter van de Kon. Ned. Federatie van Landelijke Rijverenigingen en adviserend lid van de Bond Z. Holland en N. Brabant van Landelijke Rijverenigingen.
- sedert 10-10-1960 in het bevolkinsgregister van Dordrecht, komende van Dubbeldam;
- Op 24-3-1958 werd betrokkene geverbaliseerd terzake van het in gevaar brengen van de veiligheid op de weg.
- Landelijke Rijvereniging Dubbeldam en Omstreken bestaat op 23 oktober 1970 45 jaar;
- eigenaar van een landbouw- en fruitteeltbedrijf;
- de Landbouwvereniging Dordrecht, 25-jarig bestaan;
- oprichter van de Koninklijke Nederlandse Federatie van Landelijke Rijverenigingen (opgericht 1926; 9650 leden; beschermvrouwe H.K.H. prinses Beatrix), vanaf 1940 bestuurslid, sinds 1960 vice-voorzitter;
- penningmeester concours hippique vereniging Dordrecht;
- in bestuur van de Landbouwtentoonstelling Dordrecht;
- van 1 juli 1941 tot 16 augustus 1955 heemraad van de polder Wieldrecht, daarna Dijkgraaf;

(bron: Regionaal Archief Dordrecht 8A1980-2709 (over 1971))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.