Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Jacobus Jonkers


Geboren: 9-3-1858 te Dordrecht
Wonende: Singel 264 (Dordrecht)
Functie: bedrijfsleider
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 28 maart 1924) Naar aanleiding van de aanteekening op een door mij ontvangen apostille van den Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid dd. 19 Maart j.l. Kabinet no 168 en met terugzending van deze met de daarbij ontvangen bijlage, heb ik de eer U het volgende berichten:
Jacobus Jonkers, geboren te Dordrecht, den 9 Maart 1858, wonende aldaar aan den Singel no 264, is van jongs af werkzaam bij de in het adres genoemde firma. Vroeger was hij reiziger en winkelbediende, maar sedert het overlijden van adressante's broeder, op 9 September 1922, die de zaak dreef, treedt de heer Jonkers als bedrijfsleider op. Voor zoover mij bekend, is hij nooit met de Justitie of Politie in aanraking geweest. Hij staat op zedelijk en maatschappelijk gebied gunstig bekend, terwijl de firma, bij wie hij werkzaam is, ook een goede reputatie geniet. Ik meen U te moeten adviseeren om medewerking te verleenen tot inwilliging van het door adressante gedaan verzoek. De Burgemeester van Dordrecht.

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3133/3134 (over 1920-1930))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.