Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Leendert Johannes den Bezemer


Geboren: 2-6-1862 te Dordrecht
Wonende: Albert Cuijpsingel 219rood (Dordrecht)
Functie: letterzetter bij Boek- en Handelsdrukkerij firma A. van der Hoeven
Onderscheiding: eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau, in brons
Uitreiking: 1927

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 13-1-1927) Op 30 Januari aanstaande zal het vijftig jaar geleden zijn dat de heer Leendert Johannes den Bezemer, Singel 219rood alhier, als leerling-letterzetter by myn firma in dienst trad. gaarne breng ik den heer den Bezemer hulde voor zyn yver en trouwe plichtsbetrachting gedurende deze lange reeks van jaren aan onze firma betoond, in het byzonder door te trachten hem te doen vereeren met de bronzen medalje van de Orde van Oranje Nassau, waarvoor ik by deze zeer beleefd Uw invloedryke steun verzoek. 
Gaarne tot verdere inlichtingen bereid, (get.) G.J. Beljers, Firma A. van der Hoeven;

- (Dordrecht 17-1-1927) Ondergeteekenden H.A. Landsmeer, W.A. Genneken Jr, M. de Waal, allen werkzaam ter drukkerij van de firma A. v.d. Hoeven, Vriesestraat 7, Dordrecht nemen hierbij de vrijheid UEdAchtb. te verzoeken uwe gewaardeerde medewerking te willen verleenen, ten einde te bevorderen, dat aan hun collega, den heer L.J. den Bezemer, geb. 2 Juni 1862, rn wonende Albert Cuijpsingel 219rood te Dordrecht, bij zijn aanstaande jubileum de daarvoor gebruikelijke decoratie wordt verleend. Genoemde heer Bezemer hoopt n.l. 30 Januari den dag te herdenken, dat hij voor 50 jaar bij de firma v.d. Hoeven in dienst trad, en naar onze meening zal ook van hoogerhand gaarne een bewijs van erkentelijkheid worden verleend voor zijn 50-jarige trouwe plichtsvervulling. In de hoop, dat uEdAchtb gaarne tot dit doel zult willen medewerken, verblijven
Met verschuldigde Hoogachting, UwEdelAchtbare dw. Dienaren (get.) H.A. Landsmeer, W.A. Genneken Jr, M. de Waal;

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3133 (over 1920-1930))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.