Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Maria Elisabeth Rietveld-de Kiefte


Geboren: 2-2-1878 te Hardinxveld
Wonende: Bagijnhof 23rood (Dordrecht)
Functie: concierge/huisbewaarder bij de Spaarbank
Onderscheiding: eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in brons (K.B. 29-8-1953 no. 12)
Uitreiking: ca 1 september 1953

Aanmerkingen:

  • (Spaarbank (opgericht 1818), Johan de Wittstraat 2; Dordrecht 30 Julii 1953) Hierdoor brengen wij beleefd onder uw aandacht dat per 1 September onze concierge C. Rietveld en zijn vrouw Maria E. Rietveld-de Kiefte onze dienst met eervol ontslag zullen gaan verlaten wegens gevorderde leeftijd. Cornelis Rietveld is geboren 11 Januari 1882 en Maria E. de Kiefte op 2 Februari 1878. Zij zijn sinds 1912 dus meer dan veertig jaar in onze dienst als huisbewaarders. De eerste paar jaren op het bijkantoor te Zwijndrecht daarna op het hoofdkantoor. De vrouw is belast met het schoonhouden van het gebouw, de man assisteert haar daarbij, zorgt voor de C.V. en verricht verder lichte kantoorwerkzaamheden. Het echtpaar is steeds tot onze volle tevredenheid voor ons werkzaam geweest. Zij waren beiden steeds op hun post en geen moeite was hun teveel om te zorgen dat het gebouw en inventaris er steeds goed verzorgd uitzagen.
    Het zijn echt wat men noemt menschen van de oude stempel, die hun hele leven voor de belangen van de Spaarbank zijn opgekomen. We zouden het zeer op prijs stellen indien U, beiden bij H.M. de Koningin zoudt willen voordragen voor de Ere-Medaille in zilver van de Orde van Oranje Nassau. Mocht U nog nadere inlichtingen wensen dan zullen wij U die gaarne verstrekken. Met de meeste Hoogachting Het Bestuur van de Spaarbank.

  • Genieten als echtpaar een jaarwedde van f 3200 bruto. Zij hebben geen personeel onder zich.

  • Cornelis Rietveld op 31-10-1916 in het bevolkingsregister ingeschreven, komende van Zwijndrecht. Maria Elisabeth de Kiefte, op 31-10-1916 in het bevolkingsregister ingeschreven, komende van Zwijndrecht.

  • Sinds 1912 in dienst van de spaarbank als huisbewaarders, aanvankelijk op het bijkantoor te Zwijndrecht, daarna op het hoofdkantoor te Dordrecht. De vrouw is belast met het schoonhouden van het gebouw, waarbij haar man assisteert, voor de centrale verwarming zorgt en voorts lichte kantoorwerkzaamheden verricht. Zij waren steeds tot volle tevredenheid van het bestuur der spaarbank werkzaam.


  • (bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht) 8A1960-2292 (over 1953))

    Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.