Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Jan van Kleef


Geboren: 4-3-1879 te Gorinchem
Wonende: Maatschappij Dordrechtstraat 5 (Dordrecht)
Functie: leraar aan de Middelbare Technische School ( M.T.S.)
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 28 December 1936) Onder terugzending van de stukken, mij in handen gesteld bij Uwe apostille dd. 23 dezer, No. 1276 Kabinet, heb ik de eer UEdelAchtbare het volgende mede te deelen:
De Heer JAN VAN KLEEF, geboren 4 maart 1879 te Gorinchem, wonende alhier aan de Maatschappij Dordrechtstraat 5, werd den 26 Augustus 1915, komende van Nieuw-Helvoet, in het Bevolkingsregister dezer gemeente ingeschreven. Hij was hier achtereenvolgens leeraar aan de Machinistenschool van de Koninklijke Marine en de Middelbare Technische School. Blijkens verkregen inlichting zou aan den Heer Van Kleef uit laatstgenoemde functie een dezer dagen eervol ontslag met recht op pensioen zijn verleend. Gedurende den tijd zijner inwoning alhier werd nimmer iets ten nadeele van den Heer VAN KLEEF bij mijne administratie bekend; hij werd dan ook nimmer gerechtelijk veroordeeld. In het algemeen staat de Heer VAN KLEEF hier als een gezien burger bekend. Geruimen tijd was hij alhier bestuurslid van de Liberale Staatspartij de Vrijheidsbond, afdeeling Dordrecht. Bij onderzoek is dezerzijds geen enkele omstandigheid gebleken, welke het verleenen eener Koninklijke Onderscheiding aan den heer VAN KLEEF, in den weg staat. Voor zoover bekend, zou een zoodanige onderscheiding hem zeer op prijs worden gesteld. De Commissaris vann Politie.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3144 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.