Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Johanna Sophia Knijff


Geboren: 3-10-1900 te Dordrecht
Wonende: Vorensaterstraat 63 (Dordrecht)
Functie: linnenjuffrouw bij Hotel Ponsen
Onderscheiding: eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in zilver
Uitreiking: 29 april 1971

Aanmerkingen:

- 50 jaar als linnenjuffrouw bij Hotel Ponsen;

- meer dan 40 jaar lid van de zangvereniging Advendo; Sedert enige tijd betaalt zij het honorarium van de dirigent, daar de penningmeester niet beschikt over voldoende middelen uit de verenigingskas om de dirigent te betalen;

- Zij heeft ruim 40 jaar zitting in het bestuur van de zondagsschool van de Nederlands Hervormde Kerk te Dordrecht. Tevens bezoekt zij al jaren langs des zondags een gehandicapt meisje, dat zij ook nog geldelijk ondersteunde om haar een redelijk bestaan te laten leiden.

- Sedert 1940 haalt zij het geld op bij de contribuanten van de Nederlands Hervormde Kerk te Dordrecht ten behoeve van het kerkefonds.

- Daar betrokkenen per uur wordt betaald bij haar werkgever, kon deze niet opgeven hoe groot haar salaris was, daar dit van week tot week verschillende was, in verband met de door haar gemaakte uren. Zij heeft als linnenjuffrouw 1 personeelslid onder haar toezicht.

(bron: Regionaal Archief Dordrecht 8A1980-2709 (over 1971))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.