Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Pieter Jacobus Kooyman


Geboren: 5-8-1906 te Enkhuizen
Wonende: Oranjelaan 77 (Dordrecht)
Functie: chef van de afdeling Financien ter gemeentesecretarie
Onderscheiding: officier in de Orde van Oranje-Nassau (K.B. 4-8-1971 nr. 23)
Uitreiking: ca aug/sept 1971

Aanmerkingen:

- met ingang van 1 januari 1966 als directeur van Financien en Bedrijven in de rang van hoofdadministrateur;

- met ingang van 1 september a.s. ontslag (pensioengerechtigde leeftijd);

- functies
* secretaris raad van bijstand en directeur N.V. tot exploitatie der Haveninrichtingen;
* directeur van de N.V. tot exploitatie van de Oost-Merwede en Smokerpolders
* directeur van de N.V. H.J. van de Rest
* directeur van de N.V. Administratiemaatschappij De Sterrenberg
* voorzitter van de Stichting Jeugdhaven
- afscheid op 11 augustus;

(bron: Regionaal Archief Dordrecht 8A1980-2709 (over 1971))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.