Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Dirk Blom


Geboren: 23-6-1917 te Vlissingen
Wonende: Margrietstraat 23 (Dordrecht (Dubbeldam))
Functie: produktieleider bij Fokker-VFW N.V., bedrijf Drechtsteden
Onderscheiding: eremedaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau, in goud
Uitreiking: 16 december 1971 om 16.00 uur, in de kantine van het bedrijf aan de Mijlweg, door burgemeester mr. J.J. van der Lee

Aanmerkingen:

- op 16 december 1971 40 in dienst bij de N.V. Nederlandse Vliegtuigenfabriek Fokker, thans Fokker-VFW N.V. In 1954 nam Fokker het gehele Dordtse bedrijf met personeel van de Koninklijke Maatschappij De Schelde over; ('De Schelde'-jaren worden als dienstjaren voor Fokker aanvaard)

- enige tijd na zijn indiensttreding werd de heer Blom geplaatst in de leerschool van de machinefabriek te Vlissingen voor ene opleiding tot bankwerker-draaier, waarna plaatsing in de produktie volgde;

- In 1936 werd bij De Schelde te Vlissingen een afdeling Vliegtuigbouw opgericht, waarbij o.m. de ontwikkeling en produktie van eigen ontwerpen 'Scheldemus' en 'Scheldemeeuw' werd ter hand genomen. Genoemde afdeling breidde zich zodanig uit, dat er uit diverse afdelingen technisch personeel werd onttrokken om de inmiddels ook verkegen opdracht, de bouw van Dorenier vliegboten bestemd voor het toenmalige Indië mede te verwerkelijken. Op 1 februari 1938 werd de heer Blom tot tekenaar van het constructiebureau, afdeling Vliegtuigbouw aangesteld. Door de oorlogsomstandigheden in 1940 moest de ontwikkeling van eigen vliegtuigtypen worden stopgezet, waardoor overplaatsing naar de tekenkamer van het bedrijfsbureau plaatsvond.
Kort hierop werd hij toegevoegd aan de bedrijfsleider en was speciaal belast met de produktie voortgang. Tijdens de bezetting moest de afdeling Vliegtuigbouw worden gedecentraliseerd en werd de heer Blom overgeplaatst naar de afdeling Vliegtuigbouw in Breda als assistent bedrijfsleider over een honderdtal arbeiders en meerdere bazen.
Na de bevrijding werd de afdeling Breda opgeheven en werd de heer Blom per 1 augustus 1946 belast met de leiding van de afdeling te Zwijndrecht, waar destijds voornamelijk autobussen werdne vervaardigd. Na uitbreiding van het gebouwencomplex van de afdeling Zwijndrecht werd in oktober 1950 de afdeling te Zwijndrecht opgeheven en werd de heer Blom in dezelfde funktie te Dordrecht geplaatst. Inmiddels had de bouw van autobussen plaatsgemaakt voor de bouw van vliegtuigen.

- Onder leiding van de heer Blom is o.a. de samenbouw van 120 Saab-Safir lesvliegtuigen tot stand gekomen, als mede een serie vleugels voor Scandia-vliegtuigen. Deze orders werden gevolgd door de bouw van een aantal vliegtuigdelen voor een serie van 460 Hunter-jachtvliegtuigen en delen van de F104 G Starfighter en de Northrop F5 alsmede een aantal industriële produkten. Voor de bestudering van deze orders, zowel wat betreft het adviseren van de direktie met betrekking tot het maken van offertes als met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden heeft de heer Blom vele studiereizen gemaakt naar Zweden, Engeland, Amerika en Canada. Intussen was ook de fabricage van de Fokker F27 gestart, gevolgd door de Fokker F28 vliegtuigen, waarvan grote delen in de hallen te Dordrecht zijn gereedgekomen.

- De laatste tijd heeft hij in verband met de fabricage van de vleugels voor de VFW-614, meerdere besprekingen gevoerd met onze Duitse partners in Bremen. Na de samenvoeging van de bedrijven Fokker (Dordrecht) en Aviolanda (Papendrecht) is de heer Blom enige jaren belast geweest met de leiding van de afdeling samenbouw te Papendrecht, welke afdeling thans volledig gestationneerd is in bedrijf Dordrecht.
- De heer Blom heeft door studie in zijn vrije uren en zijn enorme inzet zijn huidige funktie als produktieleider volledig weten waar te maken, welke funktie met een zeer grote mate van zelfstandigheid door hem wordt vervuld. Hierdoor is de heer Blom voor het bedrijf een zeer waardevolle kracht, die voor zijn 40 jaar lange dienst de beloning verdient.

- geeft leiding aan 250 personen waaronder ca 20 leidinggevenden

- indiensttreding 16 decemebr 1931

- woonde van 28 januari 1946 tot 25 augustus 1959 te Dordrecht, vervolgens te Dubbeldam, sinds 1 juli 1970 te Dordrecht (Dubbeldam bij Dordrecht samengevoegd);
- bruto-jaarinkomen f 49.200;

(bron: Regionaal Archief Dordrecht 8A1980-2708 (over 1971))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.